Velikonoční pokladovka

logo školního roku 2020/2021Jaro už se urputně hlásilo o slovo, zima však i přesto ze všech sil trvala na své nadvládě a covid-19 jí pomáhal posilovat rezignaci, nechuť a demotivaci jak na straně žáků, tak i na straně učitelů. Bylo to období dlouhé, jednotvárné, bez kontaktů, snad jen s tím počítačem. Velikonoce byly za dveřmi, lockdown neumožňoval nikam vyjet. Tak co s tím? Trojice vyučujících na Vídeňce se rozhodla, že to tak nenechají, a dali si za úkol odtáhnout sebe i své žáky od stolu alespoň na chvíli ven. A vznikla Velikonoční pokladovka…

Pět schránek a jedna bonusová bylo ukryto ve městě. Na místech, která souvisí se zajímavostmi ze světa fyziky a přírodních věd. V každé krabičce se skrýval poklad, pomůcka sloužící k fyzikálnímu pokusu. Návod k domácímu experimentu jsme zpřístupnili pomocí QR kódu natištěným na schránce. Lovci pokladů si tak mohli doma vyzkoušet například vodivost grafitu, totální odraz, vyrobit karteziánka či zkonstruovat vlastní holografický přístroj.

Vstupní branou celé pokladovky se staly webové stránky, které byly za dobu tří týdnů, po které byla pokladovka zpřístupněna, zobrazeny 372x, přičemž tyto návštěvy provedlo 146 unikátních uživatelů. Každý z návodů skrytých pod QR kódy pak byl zobrazen více než pětadvacetkrát. Účastníci mohli také prostřednictvím těchto stránek nahlásit závadu, např. chybějící schránku či docházející pomůcky ve schránkách, případně sdělit svůj názor na jednotlivé aspekty celé pokladovky (provedení, pokusy apod.) Díky těmto zpětným vazbám jsme některé nedostatky podchytili již na začátku. Snad se nám tím podařilo zajistit hladší průběh hledání pro další účastníky.

Lovce pokladů neodradilo počasí, které se počátkem dubna skutečně projevovalo velmi aprílově, tedy ani sníh a ledový vítr nebyl nepřekonatelnou překážkou.

Děkujeme všem účastníkům, děkujeme za zaslané zpětné vazby a doufáme, že jste si pokladovku užili stejně, tak jako my její realizaci. Děkujeme také Spolku rodičů za finanční podporu. Třeba se potkáme u další podobné akce. Těšíme se!