Školní přehlídka SOČ

Logo školního roku 2020/2021Dne 24. března 2021 se na naší škole uskutečnila online formou soutěžní přehlídka Středoškolské odborné činnosti (SOČ), v jejímž rámci devatenáct studentek a studentů třetích a pátých ročníků odprezentovalo a v navazující diskusi před porotci obhájilo své projekty, které byly vybrány jako nejlepší během předchozích školních kol. Publikum složené ze studentů druhých ročníků a kvart si vyslechlo výstupy svých starších vrstevníků doprovázené PowerPoint prezentacemi na dané téma. Spektrum obhajovaných prací bylo skutečně pestré: počínaje humanitními obory jako ekonomika, religionistika nebo politologie, přes přírodovědné obory jako biologie, zdravotnictví a vodohospodářství, až po technické obory jako fyzika, informatika nebo elektrotechnika. Soutěžící otestovali své argumentační dovednosti v rámci navazující obhajoby svých prací před odbornou porotou složenou převážně z akademických pracovníků vysokých škol. Této úlohy se bez výjimky zhostili se suverenitou sobě vlastní a potvrdili tak svou připravenost pro vyšší kola soutěže. Za jejich vynikající výkony jim náleží naše uznání a pochvala za kvalitní přípravu, odvedenou práci a zodpovědný přístup.

Tato aktualita byla publikována 25. 3. 2021, v sekci Soutěže.