Kandidatury do školské rady GVID a odložení vyhlášených voleb

Informujeme, že konání vyhlášených voleb do školské rady v termínu 10. 11. 2020 bylo v souladu s připojeným opatřením Ministra školství mládeže a tělovýchovy ČR odloženo. Podané kandidatury, pokud nebudou staženy, zůstávají v platnosti.

Současně informujeme, že kandidaturu do části školské rady volené zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy podali:

Gabriela Birhane, žákyně 3.A,
Vít Maruška, žák 6.F,
Petr Měřínský, žák 6.F.

Do části volené pedagogickými pracovníky kandidují:

RNDr. Radka Kočí Voznicová, Ph.D.,
Mgr. Petr Sekanina
Mgr. Jindřich Svoboda.

 

Mgr. David Andrle, ředitel školy

Tato aktualita byla publikována 3. 11. 2020, v sekci Aktuality.