Fenomenální úspěch Vídeňky na celostátní přehlídce SOČ

Logo SOČ V rámci aktuálního 41. ročníku Středoškolské odborné činnosti se podařilo studentům našeho gymnázia dosáhnout úžasného úspěchu během celostátní přehlídky SOČ, která se konala v polovině měsíce června v Opavě. Naši studenti suverénně obsadili přední místa výsledkových listin v rámci svých oborů. Velká gratulace patří především Lence Hlucháňové ze třídy 5.F a nyní již absolventu naší školy Vojtěchu Orlovi ze třídy 6.G, kteří ve svých oborech obsadili úžasná 1. místa. Vojtěch exceloval v oblasti exaktních věd v oboru číslo 3 (chemie) a Lenka získala neuvěřitelné prvenství v oboru číslo 13 (ekonomika a řízení).
Nemalou měrou přispěla k jejímu úspěchu rovněž její odborná konzultantka, jíž byla Ing. Hana Lipovská z Katedry ekonomie ESF MU). Na fantastickém 5. místě zabodoval v tomtéž oboru – ekonomika a řízení – rovněž Tomáš Boráň ze třídy 3.A, který svou práci sepsal pod odborným dohledem doc. Ing. Ley Kubíčkové, Ph.D. z Ústavu marketingu a obchodu PEF MENDELU). V oboru číslo 17 (filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory) úspěšně reprezentovali naši školu žáci třídy 3.A Sabina Tůmová a Jan Metelka, kteří v tuhé konkurenci skončili nakonec se svou prací na krásném 14. místě. I zde je nutno zmínit nemalou pomoc ze strany odborné konzultantky, jíž byla Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. z  Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU. V neposlední řadě se našim studentům dařilo rovněž v oboru číslo 8 (ochrana a tvorba životního prostředí), kde studenti Jana Kuviková a Jan Suchý zabodovali na hezkém 15. místě. Všem výše zmíněným studentům z celého srdce gratulujeme a věříme, že nabyté zkušenosti bohatě zúročí při dalším studiu, respektive ve svém budoucím profesním životě.

Sočkaři 2019

Tato aktualita byla publikována 18. 6. 2019, v sekci Akce.