Tři čtvrtletí roku ve Spolku rodičů

Vážení,
prostředky, které Spolek rodičů při Gymnáziu Brno, Vídeňská 47 (dále jen „Spolek rodičů“) získal, jsou používány ve prospěch studentů našeho gymnázia, k rozvoji jejich mimoškolní činnosti a také k zajištění akcí, které nejsou z rozpočtu gymnázia hrazeny.

Dovolte, aby Vám Spolek rodičů představil některé z aktivit, které finančně podpořil.

Na stoly v odpočinkové zóně u počítačových učeben přispěl částkou 25.000 Kč.

Na počátku školního roku přispěl částkou 8.000 Kč pro garanty na adaptační kurzy pro první ročníky.

Maturitním ročníkům přispěl částkou 6.000 Kč na exkurzi do Prahy.

Na lyžařské kurzy přispívá Spolek rodičů částkou 4.000 Kč, dále se každoročně podílí částkou 18.000 Kč na EKO kurzu, kde přispívá na dopravu a ubytování. Na dopravu přispěl i v rámci akce „Týden vědy“, která se uskutečnila na FJFI ČVUT.

V návaznosti na požadavky jednotlivých předmětových komisí přispíváme na odměny v olympiádách, na startovné a odměny ve sportovních a  jiných soutěží. Za reprezentaci obdrží studenti ve většině případů dárkové poukázky.

Spolek rodičů finančně podpořil v rámci výuky cizích jazyků nákup vstupenek na anglické představení Peter Black 2 a pro němčináře přispěl na představení 3 x O lásce, obě odehraná v divadle Buranteatr v Brně. Příspěvek činil 5.990 Kč.

V rámci výuky českého jazyka podpořil Spolek rodičů prezentační soutěž částkou 2.235 Kč, literární soutěž částkou 1.984 Kč a na recitační soutěž přispěl částkou 2.000 Kč.

Z dalších aktivit, které Spolek rodičů finančně podpořil, lze jmenovat vědomostní matematickou soutěž NÁBOJ (částka 1.200 Kč), Piškvorky (400 Kč), výtvarnou soutěž „S barvou ven“ (320 Kč) a fotografickou soutěž (400 Kč).

Spolek rodičů společně s GVID pořádal dne 25. 2. 2017 v brněnském Semilasse ples k 60. výročí založení gymnázia. Celý večer se v duchu 50. a 60. let také nesl. Se svolením přikládáme několik fotografií, které příjemnou atmosféru plesu vystihují.

Foto: Martin Florian – fotograf