Studentský parlament

Dne 6. 11. 2018 se na našem gymnáziu zformoval nový studentský parlament.

Předsedu parlamentu: Petr Měřínský (4.F)
Místopředseda parlamentu: Adrian Drozdek (6.G) a David Vyhlídal (4.B)
Členové parlamentu: až dva zástupci za každou třídu

Kontaktní adresa: parlament@gvid.cz

Zápisy ze zasedání Studentského parlamentu