Přijímací řízení a přestupy

Přestupy do vyšších ročníků z jiných středních škol

Zájemcům o přestup na naši školu doporučujeme před posláním vlastní žádosti o přestup vyplnit dotazníkový formulář. Tento vyplněný formulář společně s požadovanými přílohami zašlete na adresu vedení školy.
Aktuální informace k 31. 8. 2020: kapacita čtyřletého (všeobecného) studia je zcela naplněna. Do žádné z tříd tohoto oboru nelze přijmout nové žáky.

Přijímací řízení pro uchazeče o studium do prvního ročníku studia

Celkové výsledky přijímacího řízení do čtyřletého oboru 79-41-K/41 pro školní rok 2020/2021
Celkové výsledky přijímacího řízení do šestiletého studia oboru 79-41-K/61 pro školní rok 2020/2021

V letošním roce podle platných právních norem není možno podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Nepřijatý uchazeč však může prostřednictvím zákonného zástupce podat žádost o vydání nového rozhodnutí ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vzor žádosti je k dispozici ke stažení zde.

Informace k přijímacímu řízení v nouzovém režimu
Informace MŠMT ČR ke „krizovému“ zákonu o přijímacím řízení a maturitních zkouškách ve školním roce 2019/2020

Kritéria pro přijímací řízení:
Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oboru Gymnázium (kód oboru 79-41-K/41), školní vzdělávací program: GYMNÁZIUM – VŠEOBECNÉ 4L
Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku šestiletého studia oboru Gymnázium (kód oboru 79-41-K/61), školní vzdělávací program: GYMNÁZIUM – PROGRAMOVÁNÍ 6L
Podrobnější informace podává Ing. Ladislav Kvapil, statutární zástupce ředitele, kvapil@gvid.cz.