Postup pro přihlášení

Od 1. března 2014 mají rodiče a studenti možnost sledovat klasifikaci studentů přes internet pomocí webové aplikace SAS. Studenti obdrží kartičku s přístupovými údaji pro přihlášení do informačního systému od třídních učitelů.

Postup pro přihlášení:

 • vyberete nabídku Pro rodiče – Informace o prospěchu – Klasifikace
 • stránka je bezpečná, pokračujte na danou stránku
 • v otevřeném okně aplikace SAS vyberete Přihlásit se a zadáte přihlašovací údaje z kartičky
 • v  okně vlevo zvolíte Průběžná klasifikace
 • zobrazí se tabulka s klasifikací, ve které u jednotlivých známek je uvedeno datum zadání známky, předmět, typ zkoušení, váha známky, učitel, který známku zadal, v poznámce mohou být ke známce uvedeny další informace
 • v otevřeném okně v záhlaví tabulky máte možnost si vybrat, zda chcete sledovat známky
  • podle data zadání
  • po jednotlivých předmětech
  • pololetní hodnocení (čtvrtletní hodnocení se nestanovuje)

V informačním systému se uchovává informace o datu přístupu ke klasifikaci jednotlivých žáků.
Rychlost připojení může záležet na individuálním nastavení zabezpečení Vašeho prohlížeče (zvláště Internet Exploreru).
Pro ukončení aplikace zvolíte možnost Odhlásit se.

Pokud nastane problém s přihlášením do aplikace napište na adresu isasprihlaseni@gvid.cz.
Pokud žák nemá přihlašovací údaje, získá je od třídního učitele.