Soutěž v silovém čtyřboji

Dne 8. 3. 2018 proběhla soutěž středních škol v silovém čtyřboji. Naše družstvo ve složení T. Gruber (6.G), Z. Brýdl (6.G) a B. Pasch (4.F) obsadilo ve městě Brně velmi pěkné 4. místo a v krajském kole skončili na 5. místě. Tomáš Gruber celkově zvítězil v diciplíně trojskok výkonem 970 cm.
Gratulujeme.

Publikováno 13. 3. 2018, v rubrice Soutěže.

Literární soutěž

Ve středu 21. února 2018 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů Literární soutěže pro školní rok 2017/2018. Kvůli nemoci se všichni sice nedostavili, ale i tak byla účast hojná, stejně jako počet přihlášených prací. Ten byl v letošním roce rekordní – svou tvorbou se pochlubilo 13 studentů a z toho jeden student v obou kategoriích. Pokračujte ve čtení

Publikováno 13. 3. 2018, v rubrice Soutěže.

Věda na přání

V rámci projektu „Věda na přání“ zaměřeného na podporu výuky přírodovědných předmětů na naší škole proběhla 1. 3. 2018 přednáška prof. Mgr. Marka Koutného, Ph.D. z Fakulty technologické UTB na téma: Plasty a životní prostředí. Studentům čtvrtých ročníků byla popsána současná situace vztahu plastů a životního prostředí, možnosti jejich omezení, recyklace aj. Jak velký je to problém… Pokračujte ve čtení

Publikováno 8. 3. 2018, v rubrice Akce.

Soutěž v programování

V úterý 6. 3. 2018 proběhlo na naší škole okresní kolo Soutěže v programování. Do krajského kola postoupil za naši školu v kategorii žáci Jakub Bláha z 2.F. Gratulujeme.

Publikováno 7. 3. 2018, v rubrice Soutěže.

Marketing a management v praxi

Studenti Ssv předposledních ročníků navštívili v tomto týdnu tři zajímavé firmy: Court of Moravia, Kiwi.com a Super Panda Circus. V Court of Moravia se seznámili s principy gamifikace a playful designu ve firemní praxi, na vlastní oči se přesvědčili, že Kiwi.com nabízí kromě zajímavých pracovních zkušeností i řadu neobvyklých benefitů, a konečně experience economy okusili v Pandě, kde celý cyklus návštěv úspěšných firem skončil. Pokračujte ve čtení

Publikováno 2. 3. 2018, v rubrice Akce.

Prezentační soutěž – RÉTORITÉKA

V tomto školním roce byla Prezentační soutěž přejmenována na RÉTORITÉKU. Důvodem je nově navázaná spolupráce s JAMU. Školní kola probíhají v režii zúčastněných gymnázií a organizaci finále přebírají studenti z JAMU.
Do školního kola se letos přihlásilo na naší škole 20 žáků, takže v některých třídách proběhlo nejdříve třídní kolo. Ve školním kole se tak utkalo 10 nejlepších žáků.
Zadaná témata zněla: Pokračujte ve čtení

Publikováno 1. 3. 2018, v rubrice Soutěže.

Městské kolo Zeměpisné olympiády

Dne 20. 2. 2018 se konalo městské kolo Zeměpisné olympiády, na kterém Štefan Mračna (5.F) obsadil velmi pěkné 3. místo a jen o půl bodu mu unikl postup do kola krajského.
Gratulujeme.

Publikováno 26. 2. 2018, v rubrice Soutěže.

Rekonstrukce šaten je v plném proudu

Rekonstrukce havarijního stavu inženýrských sítí v prostoru školních šaten je v plném proudu. Při vybourávání stávající podlahy byly objeveny betonové kanály , v nichž byly uloženy původní rozvody topení a užitkové vody. Proti původním plánům však nemohly být pouze zasypány, ale na základě nařízení geologa byly také vybourány, čímž se prodloužila doba pro školu nepříjemných hlučných prací. Dále již byla přeložena původní kameninová ležatá kanalizace a nahrazenou novou plastovou. V těchto dnech je již překryta vrstvou štěrku, který byl prvotně zhutněn automatickými stroji. Autorizovaný geolog nyní provede zkoušku únosnosti této vrstvy. Pokud bude vyhovující, bude navezena druhá vrstva, kterou bude nezbytné zhutnit stejným způsobem. Tím budou ukončeny zemní práce. Na ně naváže instalace termo a hydroizolace a bude provedena finální úprava povrchu podlahy.

Publikováno 24. 2. 2018, v rubrice Aktuality.

Robotiáda

V pátek 16. 2. 2018 se ve VIDA! science centrum uskutečnila robotická soutěž ROBOTIÁDA 2018. Naše škola vyslala několik týmů. Tým Vdolky (Matěj Čepera, Tomáš Hyánek, Jan Klanica, Kryštof Kolář, Pavel Lukl, Marek Tejkal z 2.F) obsadil nádherné první místo v kategorii „Sprint“. Gratulujeme. Pokračujte ve čtení

Publikováno 16. 2. 2018, v rubrice Soutěže.