Školní vzdělávací programy

Hodinové dotace platné od školního roku 2013/2014 

Školní vzdělávací programy

Jde o zkrácené verze školních vzdělávacích programů – plné verze jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Koordinátorkou školních vzdělávacích programů na naší škole je Mgr. Lucie Chromcová.

Nabídka volitelných předmětů

V posledních dvou ročnících studia si žáci vybírají z nabízených předmětů volitelné předměty. Otevření skupiny volitelného předmětu je z organizačních důvodů limitována počty přihlášených žáků (otevření skupiny je zpravidla podmíněno minimálním počtem 15 žáků na skupinu, u předmětů z oblasti IVT je tento počet nižší).

Volitelné předměty pro šestileté studium


Studenti si v předposledním ročníku volí jeden dvouhodinový seminář a v posledním ročníku dva tříhodinové semináře.

Dvouleté předměty:

 • Anglická konverzace
 • Certifikace z angličtiny
 • Francouzská konverzace
 • Německá konverzace
 • Cvičení z matematiky
 • Seminář společenských věd
 • Seminář z dějepisu
 • Cvičení z fyziky
 • Cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z biologie
 • Seminář z hudební výchovy
 • Seminář z výtvarné výchovy

Jednoleté předměty:

 • Literární seminář
 • Konverzace v angličtině
 • Konverzace v němčině
 • Konverzace ve francouzštině
 • Seminář z matematiky
 • Deskriptivní geometrie
 • Seminář psychologie a pedagogiky
 • Sociální a politické vědy
 • Historie v souvislostech
 • Seminář z fyziky
 • Seminář z chemie
 • Seminář z biologie
 • Seminář ze zeměpisu
 • Aplikace počítačů
 • Internetové aplikace
 • Vybrané partie z informatiky
 • Teorie kultury

Volitelné předměty pro čtyřleté studium


Studenti si v předposledním ročníku volí dva dvouhodinové semináře a v posledním ročníku další dva dvouhodinové semináře.

Dvouleté předměty:

 • Anglická konverzace
 • Certifikace z angličtiny
 • Francouzská konverzace
 • Německá konverzace
 • Cvičení z matematiky
 • Seminář společenských věd
 • Seminář z dějepisu
 • Cvičení z fyziky
 • Cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z biologie
 • Seminář programování
 • Seminář z hudební výchovy
 • Seminář z výtvarné výchovy

Jednoleté předměty:

 • Literární seminář
 • Konverzace v angličtině
 • Konverzace v němčině
 • Konverzace ve francouzštině
 • Seminář z matematiky
 • Deskriptivní geometrie
 • Seminář psychologie a pedagogiky
 • Sociální a politické vědy
 • Historie v souvislostech
 • Seminář z fyziky
 • Seminář z chemie
 • Seminář z biologie
 • Seminář ze zeměpisu
 • Internetové aplikace
 • Vybrané partie z informatiky
 • Teorie kultury