Přehled tříd

Třída Počet studentů Třídní učitel Zastupující TU Kód oboru
1.A 33 RNDr. Hana Mášová Mgr. Martina Palová 79-41-K/41
1.B 31 Mgr. Lucie Chromcová Mgr. Hana Bušová 79-41-K/41
2.A 32 Mgr. Petr Sekanina Mgr. Dagmar Nešporová 79-41-K/41
2.B 33 Mgr. Lenka Kramářová Mgr. Pavel Kvasnička 79-41-K/41
3.A 29 Mgr. Pavel Čech, Ph.D. Mgr. Jana Bauerová 79-41-K/41
3.B 30 Mgr. Marcela Melcherová PaedDr. Iva Klímková 79-41-K/41
4.A 32 Mgr. Jindřich Svoboda Mgr. Tereza Mikeska 79-41-K/41
4.B 33 Mgr. Radomír Talafa Mgr. Lenka Haraštová 79-41-K/41
1.F 32 Mgr. Jiří Strumienský Mgr. Jana Bukvaldová 79-41-K/61
1.G 33 Mgr. Eva Garguláková Mgr. Pavel Skládal 79-41-K/61
2.F 33 Mgr. Petr Šatný Mgr. Martina Kopečková 79-41-K/61
2.G 33 Mgr. Kristýna Onderková RNDr. Radka Kočí Voznicová, Ph.D. 79-41-K/61
3.F 29 Mgr. Kateřina Sekaninová Mgr. Klára Baková 79-41-K/61
3.G 32 Mgr. Jana Dofková Mgr. Eva Lakomá 79-41-K/61
4.F 30 Mgr. Lenka Svobodová Mgr. Galina Slámová 79-41-K/61
4.G 28 Mgr. Ondřej Šáro PaedDr. Miloš Doležal 79-41-K/61
5.F 28 Mgr. Šárka Straková Ing. David Martinek 79-41-K/61
5.G 30 Mgr. Jitka Dufková PhDr. Ivana Bergerová 79-41-K/61
6.F 28 Mgr. Monika Ležatková RNDr. Dagmar Bradáčová 79-41-K/61
6.G 30 Mgr. Jitka Oujezdská Mgr. Olga Jirsíková 79-41-K/61