Organizace školního roku 2016/2017

Úřední hodiny pro veřejnost
pondělí 9–15 hodin
středa  9–16 hodin

Školní metodik prevence
Kontakt: Mgr. Martin Dufek, dufek@gvid.cz, klapka 24
Konzultační hodiny: pátek 14.30–16.30

Výchovný poradce
Kontakt: Mgr. Petr Sekanina, sekanina@gvid.cz, klapka 26
Konzultační hodiny pondělí 11.00-11.40

Vedoucí Školního poradenského pracoviště a výchovný poradce
Kontakt: Mgr. Jindřich Svoboda, svoboda@gvid.cz, klapka 27
Konzultační hodiny: středa 7.30–8.00, pátek 11.45-12.15

Harmonogram školního roku

začátek školního roku 1. září 2016
podzimní prázdniny 26. řijna a 27. října 2016
vánoční prázdniny 23. prosince 2016–2. ledna 2017
pololetní vysvědčení 31. ledna 2017
pololetní prázdniny 3. února 2017
jarní prázdniny 13. března–19. března 2017
velikonoční prázdniny 13. a 14. dubna 2017
závěrečné vysvědčení 30. června 2017
hlavní prázdniny 1. července 2017–1. září 2017

Den otevřených dveří (pro zájemce o studium)
24. ledna 2017

Pedagogické rady
úterý 15. 11. 2016, úterý 24. 1. 2017, úterý 18. 4. 2017, úterý 27. 6. 2017

Uzavření absence a klasifikace za 1. pololetí
pátek 20. ledna 2017

Uzavření absence a klasifikace za 2. pololetí
pátek 23. června 2017

Třídní schůzky (po skončení se konají hovorové hodiny)
4. 10. 2016 – shromáždění SR, 15. 11. 2016, 18. 4. 2017

Hovorové hodiny
4. 10. 2016, 15. 11. 2016, 13. 12. 2016, 7. 3. 2017, 18. 4. 2017, 6. 6. 2017

Přijímací zkoušky
12. až 28. dubna 2017

Volno pro žáky z organizačních důvodů
ve dnech přijímacích zkoušek pro určené třídy
celostátní kolo Gymnasia cantant

Předvánoční koncert Mladých madrigalistů
15. 12. 2016

Reprezentační ples Spolku rodičů
sobota 25. 2. 2017, Semilasso

Celostátní kolo Gymnasia cantant
duben 2017

Maturitní zkoušky
Uzavření klasifikace a absence maturantů za 2. pololetí:
Pedagogická rada:
Vydávání vysvědčení:

Konzultační den:
Volno na přípravu k maturitním zkouškám:

Písemné práce didaktické testy společné části:
Ústní zkoušky tříd 4.B a 4.C:
Ústní zkoušky tříd 6.F a 6.G:

Časový plán vyučovacích hodin a přestávek

hodina čas přestávka délka
1. 08.00–08.45 08.45–8.55 10 minut
2. 08.55–09.40 09.40–9.55 15 minut
3. 09.55–10.40 10.40–10.50 10 minut
4. 10.50–11.35 11.35–11.45 10 minut
5. 11.45–12.30 12.30–12.40 10 minut
6. 12.40–13.25 13.25–13.30 5 minut
7. 13.30–14.15 14.15–14.20 5 minut
8. 14.20–15.05 15.05–15.10 5 minut
9. 15.10–15.55 15.55–16.00 5 minut
10. 16.00–16.45 16.45–16.50 5 minut

 

Velká přestávka 09.40–09.55
Polední přestávky mezi dopoledním
a odpoledním vyučováním
12.30–13.30
13.25–14.20