Organizace školního roku 2018/2019

Úřední hodiny pro veřejnost
pondělí 9–15 hodin
středa  9–16 hodin

Školní metodik prevence
Kontakt: Mgr. Martin Dufek, dufek@gvid.cz, klapka 24
Konzultační hodiny: pátek 14.30–16.30

Výchovný poradce
Kontakt: Mgr. Petr Sekanina, sekanina@gvid.cz, klapka 26
Konzultační hodiny: čtvrtek 9.00–10.00

Vedoucí Školního poradenského pracoviště a výchovný poradce
Kontakt: Mgr. Jindřich Svoboda, svoboda@gvid.cz, klapka 27
Konzultační hodiny: pondělí 10.00–10.30 hodin nebo po domluvě

Harmonogram školního roku

začátek školního roku 3. září 2018
podzimní prázdniny 29. října a 30. října 2018
vánoční prázdniny 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
pololetní vysvědčení 31. ledna 2019
pololetní prázdniny 1. února 2019
jarní prázdniny 11. února – 17. února 2019
velikonoční prázdniny 18. dubna 2019
závěrečné vysvědčení 28. června 2019
hlavní prázdniny 29. června 2019 – 1. září 2019

Den otevřených dveří (pro zájemce o studium)
úterý 22. ledna 2019

Pedagogické rady
úterý 13. 11. 2018, úterý 29. 1. 2019, úterý 16. 4. 2019, pondělí 24. 6. 2019

Uzavření absence a klasifikace za 1. pololetí
pátek 25. ledna 2019

Uzavření absence a klasifikace za 2. pololetí
pátek 21. června 2019

Třídní schůzky (po skončení se konají hovorové hodiny)
2. 10. 2018 – shromáždění SR, 13. 11. 2018, 16. 4. 2019 z org. důvodů nově 23. 4. 2019

Hovorové hodiny
18. 12. 2018

Přijímací zkoušky
12. až 28. dubna 2019

Volno pro žáky z organizačních důvodů
ve dnech přijímacích zkoušek pro určené třídy
celostátní kolo Gymnasia cantant (pátek 26. 4. 2019)

Vánoční koncert Mladých madrigalistů
3. 12. 2018 v konventu Milosrdných bratří

Reprezentační ples Spolku rodičů
9. 3. 2019

Celostátní kolo Gymnasia cantant
25.–27. 4. 2019

Maturitní zkoušky
Uzavření klasifikace a absence maturantů za 2. pololetí: úterý 16. dubna 2019
Pedagogická rada: úterý 16. dubna 2019
Vydávání vysvědčení: úterý 23. dubna 2019

Volno na přípravu k maturitním zkouškám: 24.–30. dubna 2019

Písemná práce z českého jazyka: 10. 4. 2019
Písemné práce didaktické testy společné části: 2.–10. 5. 2019
Ústní zkoušky: 20.–24. května 2019
Ústní zkoušky: 27.–31. května 2019

Časový plán vyučovacích hodin a přestávek

hodina čas přestávka délka
1. 08.00–08.45 08.45–8.55 10 minut
2. 08.55–09.40 09.40–9.55 15 minut
3. 09.55–10.40 10.40–10.50 10 minut
4. 10.50–11.35 11.35–11.45 10 minut
5. 11.45–12.30 12.30–12.40 10 minut
6. 12.40–13.25 13.25–13.30 5 minut
7. 13.30–14.15 14.15–14.20 5 minut
8. 14.20–15.05 15.05–15.10 5 minut
9. 15.10–15.55 15.55–16.00 5 minut
10. 16.00–16.45 16.45–16.50 5 minut

 

Velká přestávka 09.40–09.55
Polední přestávky mezi dopoledním
a odpoledním vyučováním
12.30–13.30
13.25–14.20