Organizace školního roku 2017/2018

Úřední hodiny pro veřejnost
pondělí 9–15 hodin
středa  9–16 hodin

Školní metodik prevence
Kontakt: Mgr. Martin Dufek, dufek@gvid.cz, klapka 24
Konzultační hodiny: pátek 14.30–16.30

Výchovný poradce
Kontakt: Mgr. Petr Sekanina, sekanina@gvid.cz, klapka 26
Konzultační hodiny: čtvrtek 9.00–10.00

Vedoucí Školního poradenského pracoviště a výchovný poradce
Kontakt: Mgr. Jindřich Svoboda, svoboda@gvid.cz, klapka 27
Konzultační hodiny: pondělí 10.00–10.30 hodin nebo po domluvě

Harmonogram školního roku

začátek školního roku 4. září 2017
podzimní prázdniny 26. října a 27. října 2017
vánoční prázdniny 23. prosince 2017–2. ledna 2018
pololetní vysvědčení 31. ledna 2018
pololetní prázdniny 2. února 2018
jarní prázdniny 5. únor–11. únor 2018
velikonoční prázdniny 29. a 30. březen 2018
závěrečné vysvědčení 29. června 2018
hlavní prázdniny 2. července. 2018–31. srpna 2018

Den otevřených dveří (pro zájemce o studium)
23. ledna 2018

Pedagogické rady
úterý 21. 11. 2017, úterý 23. 1. 2018, úterý 10. 4. 2018, úterý 25. 6. 2018

Uzavření absence a klasifikace za 1. pololetí
pátek 19. ledna 2018

Uzavření absence a klasifikace za 2. pololetí
pátek 22. června 2018

Třídní schůzky (po skončení se konají hovorové hodiny)
3. 10. 2017 – shromáždění SR, 21. 11. 2017, 10. 4. 2018

Hovorové hodiny
19. 12. 2017, 5. 6. 2018

Přijímací zkoušky
12. až 28. dubna 2018

Volno pro žáky z organizačních důvodů
ve dnech přijímacích zkoušek pro nematuritní třídy
celostátní kolo Gymnasia cantant 20. 4. 2018

Předvánoční koncert Mladých madrigalistů
zrušen

Reprezentační ples Spolku rodičů
10. 3. 2018

Celostátní kolo Gymnasia cantant
19.–21. 4. 2018

Maturitní zkoušky
Uzavření klasifikace a absence maturantů za 2. pololetí: čtvrtek 19. dubna 2018
Pedagogická rada: pondělí 23. dubna 2018
Vydávání vysvědčení: úterý 24. dubna 2018

Volno na přípravu k maturitním zkouškám: 25. dubna–1. května 2018

Písemná práce z českého jazyka: středa 11. dubna. 2018
Písemné práce didaktické testy společné části: 2.–9. května 2018
Ústní zkoušky tříd 4.B a 4.A: 21.–25. května 2018
Ústní zkoušky tříd 6.F a 6.G: 28. května–1. června 2018

Časový plán vyučovacích hodin a přestávek

hodina čas přestávka délka
1. 08.00–08.45 08.45–8.55 10 minut
2. 08.55–09.40 09.40–9.55 15 minut
3. 09.55–10.40 10.40–10.50 10 minut
4. 10.50–11.35 11.35–11.45 10 minut
5. 11.45–12.30 12.30–12.40 10 minut
6. 12.40–13.25 13.25–13.30 5 minut
7. 13.30–14.15 14.15–14.20 5 minut
8. 14.20–15.05 15.05–15.10 5 minut
9. 15.10–15.55 15.55–16.00 5 minut
10. 16.00–16.45 16.45–16.50 5 minut

 

Velká přestávka 09.40–09.55
Polední přestávky mezi dopoledním
a odpoledním vyučováním
12.30–13.30
13.25–14.20