Organizace školního roku 2020/2021

Úřední hodiny pro veřejnost
pondělí 9–15 hodin
středa  9–16 hodin

Školní metodik prevence
Kontakt: Mgr. Martin Dufek, dufek@gvid.cz, klapka 24
Konzultační hodiny: pátek 15.00–16.30 nebo po domluvě

Výchovný poradce
Kontakt: Mgr. Petr Sekanina, sekanina@gvid.cz, klapka 26
Konzultační hodiny: pondělí 10.00–10.45, pátek 10.00–11.00 nebo po domluvě

Vedoucí Školního poradenského pracoviště a výchovný poradce
Kontakt: Mgr. Jindřich Svoboda, svoboda@gvid.cz, klapka 27
Konzultační hodiny: úterý 10.00–10.30 hodin nebo po domluvě

Harmonogram školního roku

začátek školního roku úterý 1. září 2020
podzimní prázdniny čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
vánoční prázdniny středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021
pololetní vysvědčení čtvrtek 28. ledna 2021
pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2021
jarní prázdniny 22. února – 28. února 2021
velikonoční prázdniny čtvrtek 1. dubna 2021
závěrečné vysvědčení středa 30. června 2021
hlavní prázdniny čtvrtek 1. července – úterý 31. srpna 2021

Den otevřených dveří (pro zájemce o studium)
úterý 12. 1. 2021

Pedagogické rady
úterý 10. 11. 2020, úterý 26. 1. 2021, úterý 13. 4. 2021, pondělí 28. 6. 2021

Uzavření absence a klasifikace za 1. pololetí
pátek 22. ledna 2021

Uzavření absence a klasifikace za 2. pololetí
úterý 22. června 2021

Třídní schůzky (po skončení se konají hovorové hodiny)
6. 10. 2020 – shromáždění SR, 10. 11. 2020, 13. 4. 2021

Hovorové hodiny
15. 12. 2020

Přijímací zkoušky
termín zatím neurčen

Volno pro žáky z organizačních důvodů
ve dnech přijímacích zkoušek pro určené třídy
celostátní kolo Gymnasia cantant

Vánoční koncert Mladých madrigalistů
3. 12. 2020

Reprezentační ples Spolku rodičů
13. 2. 2021

Celostátní kolo Gymnasia cantant
termín zatím neurčen

Maturitní zkoušky
Uzavření klasifikace a absence maturantů za 2. pololetí:  20. 4. 2021
Pedagogická rada: 21. 4. 2021
Vydávání vysvědčení: 22. 4. 2021

Volno na přípravu k maturitním zkouškám: 26. až 30. 4. 2021

Písemná práce z českého jazyka: termín zatím neurčen
Písemné práce didaktické testy společné části: 3. až 5. 5. 2021
Ústní zkoušky tříd 4.A a 4.B: termín zatím neurčen
Ústní zkoušky tříd 6.F a 6.G: termín zatím neurčen

Časový plán vyučovacích hodin a přestávek

hodina čas přestávka délka
1. 08.00–08.45 08.45–8.55 10 minut
2. 08.55–09.40 09.40–9.55 15 minut
3. 09.55–10.40 10.40–10.50 10 minut
4. 10.50–11.35 11.35–11.45 10 minut
5. 11.45–12.30 12.30–12.40 10 minut
6. 12.40–13.25 13.25–13.30 5 minut
7. 13.30–14.15 14.15–14.20 5 minut
8. 14.20–15.05 15.05–15.10 5 minut
9. 15.10–15.55 15.55–16.00 5 minut
10. 16.00–16.45 16.45–16.50 5 minut

 

Velká přestávka 09.40–09.55
Polední přestávky mezi dopoledním
a odpoledním vyučováním
12.30–13.30
13.25–14.20