Organizace školního roku 2019/2020

Úřední hodiny pro veřejnost
pondělí 9–15 hodin
středa  9–16 hodin

Školní metodik prevence
Kontakt: Mgr. Martin Dufek, dufek@gvid.cz, klapka 24
Konzultační hodiny: pátek 15.10–16.30 nebo po domluvě

Výchovný poradce
Kontakt: Mgr. Petr Sekanina, sekanina@gvid.cz, klapka 26
Konzultační hodiny: pondělí 10.00–10.40, čtvrtek 9.00–10.40 nebo po domluvě

Vedoucí Školního poradenského pracoviště a výchovný poradce
Kontakt: Mgr. Jindřich Svoboda, svoboda@gvid.cz, klapka 27
Konzultační hodiny: úterý 10.00–10.30 hodin nebo po domluvě

Harmonogram školního roku

začátek školního roku 2. září 2019
podzimní prázdniny úterý 29. října a středa 30. října 2019
vánoční prázdniny pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020
pololetní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2020
pololetní prázdniny pátek 31. ledna 2020
jarní prázdniny 17. února – 23. února 2020
velikonoční prázdniny čtvrtek 9. dubna 2020
závěrečné vysvědčení úterý 30. června 2020
hlavní prázdniny středa 1. července – pondělí 31. srpna 2020

Den otevřených dveří (pro zájemce o studium)
úterý 14. ledna 2020

Pedagogické rady
úterý 12. 11. 2019, úterý 28. 1. 2020, úterý 7. 4. 2020, středa 24. 6. 2020

Uzavření absence a klasifikace za 1. pololetí
pátek 24. ledna 2020

Uzavření absence a klasifikace za 2. pololetí
úterý 23. června 2020

Třídní schůzky (po skončení se konají hovorové hodiny)
1. 10. 2019 – shromáždění SR, 12. 11. 2019, 7. 4. 2020

Hovorové hodiny
17. 12. 2019

Přijímací zkoušky
14. až 17. dubna 2020

Volno pro žáky z organizačních důvodů
ve dnech přijímacích zkoušek pro určené třídy
celostátní kolo Gymnasia cantant (pátek 24. 4. 2020)

Vánoční koncert Mladých madrigalistů
19. 12. 2019 v konventu Milosrdných bratří

Reprezentační ples Spolku rodičů
29. 2. 2020

Celostátní kolo Gymnasia cantant
23.–25. 4. 2020

Maturitní zkoušky
Uzavření klasifikace a absence maturantů za 2. pololetí: pondělí 20. dubna 2020
Pedagogická rada: úterý 21. dubna 2020
Vydávání vysvědčení: středa 22. dubna 2020

Volno na přípravu k maturitním zkouškám: 23. 4. – 1. 5. 2020

Písemná práce z českého jazyka: 8. 4. 2020
Písemné práce didaktické testy společné části: 4.–7. 5. 2020
Ústní zkoušky tříd 4.A a 4.B: 18.–22. května 2020
Ústní zkoušky tříd 6.F a 6.G: 25.–29. května 2020

Časový plán vyučovacích hodin a přestávek

hodina čas přestávka délka
1. 08.00–08.45 08.45–8.55 10 minut
2. 08.55–09.40 09.40–9.55 15 minut
3. 09.55–10.40 10.40–10.50 10 minut
4. 10.50–11.35 11.35–11.45 10 minut
5. 11.45–12.30 12.30–12.40 10 minut
6. 12.40–13.25 13.25–13.30 5 minut
7. 13.30–14.15 14.15–14.20 5 minut
8. 14.20–15.05 15.05–15.10 5 minut
9. 15.10–15.55 15.55–16.00 5 minut
10. 16.00–16.45 16.45–16.50 5 minut

 

Velká přestávka 09.40–09.55
Polední přestávky mezi dopoledním
a odpoledním vyučováním
12.30–13.30
13.25–14.20