Zaměstnanci gymnázia

Telefonní číslo školy: 543 421 751

Ředitel školy
Mgr. David Andrle, M-Z, andrle@gvid.cz, klapka 15

Statutární zástupce ředitele školy
Ing. Ladislav Kvapil, IVT-ET-EN, kvapil@gvid.cz, klapka 34

Zástupce ředitele školy
Mgr. Martin Dufek, M-Z, dufek@gvid.cz, klapka 24

Systém školního poradenství zajišťují
Mgr. Martin Dufek, školní metodik prevence, dufek@gvid.cz, klapka 24
Mgr. Petr Sekanina, výchovný a kariérní poradce, sekanina@gvid.cz, klapka 26
Mgr. Jindřich Svoboda, studijní a výchovný poradce, svoboda@gvid.cz, klapka 27

Třídní učitelé čtyřletého studia
1.A     Mgr. Petr Sekanina , Z-TV, klapka 26
1.B     Mgr. Lenka Kramářová , M-F-IVT, klapka 23
2.A     Mgr. Pavel Čech, Ph.D., Fj-ZSV, klapka 27
2.B     Mgr. Marcela Melcherová, Bi-Tv, klapka 26
3.A     Mgr. Jindřich Svoboda, ZSV-Pdg, klapka 27
3.B     Mgr. Radomír Talafa, Čj-D, klapka 29
4.A     Mgr. Lucie Chromcová, M-Aj, klapka 25
4.B     PhDr. Zdeňka Králová, Nj-Rj, klapka 32

Třídní učitelé víceletého studia
1.F     Mgr. Petr Šatný , M-IVT, klapka 36
1.G     Mgr. Kristýna Onderková, Aj, klapka 25
2.F     Mgr. Kateřina Sekaninová, M-Ch, klapka 21
2.G    Mgr. Eva Lakomá, Vv-Čj, klapka 33
3.F     Mgr. Lenka Svobodová , Čj-Nj, klapka 37
3.G     Mgr. Ondřej Šáro, Nj-D, klapka 32
4.F     Mgr. Šárka Straková, D-Fj, klapka 32
4.G     Mgr. Jitka Dufková, Nj-D, klapka 30
5.F     Mgr. Monika Ležatková, Čj-D, klapka 17
5.G     Mgr. Jitka Oujezdská, A-Vv, klapka 30
6.F     Mgr. Eva Garguláková,  Bi-Tv, klapka 22
6.G     RNDr. Hana Mášová,  M-Bi-IVT, klapka 22

Netřídní učitelé
Mgr. Jana Bauerová, M-IVT-Tv, klapka 20
PhDr. Ivana Bergerová,  Aj-Rj-Pdg, klapka 30
Ing. Marie Bieberová, IVT-Prog, klapka 20
RNDr. Dagmar Bradáčová, M-F, klapka 23
Mgr. Jana Bukvaldová, M-Tv, klapka 28
Mgr. Hana Bušová, IVT, klapka 28
Mgr. Jaroslav Černocký,  Čj-Filosofie, sbormistr, klapka 33
Mgr. Dallago David, D-ZSV, klapka 29
Mgr. Jana Dofková, Aj-ZSV, klapka 29
PaedDr. Miloš Doležal, Z-TV, klapka 26
Mgr. Lenka Haraštová,  Aj-Rj-Psych, klapka 32
Mgr. Helena Jankovská,  Hv, klapka 33
PhDr. Olga Jirsíková,  Čj-Nj, klapka 17
PaedDr. Iva Klímková,  Čj-Hv, klapka 33
RNDr. Radka Kočí Voznicová, Ph.D., M-IVT-Ch, klapka 20
Mgr. Martina Kopečková, M-IVT, klapka 36
Mgr. Pavel Kvasnička, Tv-Z, klapka 26
RNDr. Anna Lešovská, M-IVT-Dg, klapka 32
Ing. David Martinek,  IVT, klapka 36
Mgr. Olga Mollová, Čj-D, klapka 37
Mgr. Dagmar Nešporová, M-F, klapka 23
Mgr. Alena Novosadová, M-Ch, klapka 21
Mgr. Galina Slámová, Bi-Ch, klapka 22
Mgr. Jiří Strumienský, F-M, klapka 23
Mgr. Tereza Tkáčová, Aj-Čj-ZSV, klapka 25

Ekonomicko-správní zaměstnanci
Marie Surá, ekonomka školy, klapka 16
Hana Lattenbergová, účetní, pokladní, klapka 16
Milada Zicháčková, sekretářka, referentka, klapka 12
Ivana Rolencová, mzdová účetní, klapka 14
Alena Fialová, vedoucí školní jídelny, klapka 19
Hana Hanušová, vrátná, úklid, klapka 11
Anna Hrušková, vrátná, klapka 11
Lenka Kamenská, výdej stravy, úklid
Roman Lugoš, školník, údržba, klapka 13
Jana Lugoš, úklid
Libuša Syrová, výdej stravy, úklid