Kontakt

adresa: telefon: e-mail:
Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace +420 543 421 751 vedeni@gvid.cz
Vídeňská 55/47 fax: web:
639 00 Brno +420 543 421 752 www.gvid.cz

Provoz kanceláře: 7.45–11.45 a 12.45–15.30 hodin

Jak se k nám dostanete:

Vchod do budovy gymnázia se nachází asi 180 m od zastávky MHD Celní (linky číslo 2, 5, 6).

 

Korespondence

1. Osobní podání
Budova Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvková organizace, Vídeňská 55/47, 639 00 Brno, kancelář školy v provozní době.

2. Poštou
Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
Vídeňská 55/47
639 00 Brno

3. Elektronicky
zaslat e-mailem na elektronickou adresu vedeni@gvid.cz

4. Prostřednictvím datové schránky
naše datová schránka: jzgxkrr

Celková velikost podání včetně příloh je u e-mailu max. 7 MB.
Podání nebo jeho přílohy mohou tvořit pouze soubory v těchto formátech (soubory musejí mít příponu odpovídající danému typu):
txt (prostý text)
rtf (rich text format)
doc/docx (MS Word document)
xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
htm/html (Hypertext Markup Language Document)
pdf, pdf/a (Portable Document Format)
jpg (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
tif (Tagged Image File Format)
png (Portable Network Graphics)
gif (Graphics Interchange Format)
zip

Archivní formáty např. rar, arj apod. není možné použít.
Podání je možné učinit rovněž na těchto technických nosičích dat:
paměťové médium USB se souborovým systémem FAT16 nebo FAT32,
CD nebo DVD se souborovým systémem ISO 9660
Technický nosič Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.