Přijímací řízení a přestupy

Přijímací řízení pro uchazeče o studium do prvního ročníku studia

Pro školní rok 2022/2023 otevíráme pro první ročníky následující obory:

Název školního vzdělávacího programu (ŠVP) Kód oboru Název oboru Délka studia Forma studia Výkony 2022/2023
Gymnázium – všeobecné 4L 79-41-K/41 Gymnázium 4 roky Denní 2 třídy
Gymnázium – programování 6L 79-41-K/61 Gymnázium 6 let Denní 2 třídyPodrobnější informace podává Ing. Ladislav Kvapil, statutární zástupce ředitele, kvapil@gvid.cz.

Přestupy do vyšších ročníků z jiných středních škol

Zájemcům o přestup na naši školu doporučujeme před posláním vlastní žádosti o přestup vyplnit dotazníkový formulář (.doc). Tento vyplněný formulář společně s požadovanými přílohami zašlete na adresu vedení školy.

Aktuální informace: kapacita všech tříd čtyřletého (všeobecného) studia je naplněna (30 a více žáků). O povolení případného přestupu do těchto tříd lze uvažovat pouze z velmi závažných důvodů (např. stěhování z jiného kraje ČR). Děkujeme za pochopení.