Moodle

Na začátku tohoto školního roku přechází naše škola na novou verzi Moodle. Používejte prosím už novou verzi na adrese moodle3.gvid.cz. Starý moodle naleznete na klasické adrese moodle.gvid.cz. Z něho si prosím zazálohujte data a vložte je do nového. Po nějakém čase starý Moodle zanikne.