Upozornění pro uchazeče o studium na naší škole

Logo GVID pro školní rok 2022/2023V tomto týdnu jsme rozeslali pozvánky k přijímacímu řízení prostřednictvím České pošty. Pokud Vám do čtvrtku 30. března nedojde tato pozvánka, kontaktujte neprodleně sekretariát naší školy (tel. číslo 543 421 752).