Příspěvky pro Spolek rodičů

Výše příspěvku pro školní rok 2021/2022 byla Shromážděním Spolku rodičů GVID dne 12. října 2021 schválena ve výši 600 Kč. Prosíme o laskavé uhrazení příspěvku na účet: 153444825/5500. Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno, příjmení studenta a jeho třídu, variabilní symbol 0016.
Dopis rodičům