Informace pro uchazeče o studium

Na základě ustanovení opatření obecné povahy MŠMT ČR ze dne 7. 5. 2021 upravujícího přijímací řízení v tomto  školním roce informujeme uchazeče, že uchazeči, který měl konat jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech na naší škole a v jednom z nich zkoušku nekonal, je umožněno konat tuto zkoušku v náhradním termínu, pokud o to požádá ředitele školy nejpozději do 17. 5. 2021. Umožňuje se také stažení zápisového lístku z důvodu následného přijetí na střední školu až po zveřejnění výsledků zkoušek v náhradním termínu. Mezi uchazeči o studium na našem gymnáziu však žádný výše popsaný případ nenastal.
Celý text opatření obecné povahy najdete zde.