Počet podaných přihlášek ke studiu

Informujeme o počtu přihlášek podaných uchazeči o studium na naší škole: do čtyřletého studia 222 a do šestiletého studia 365.