Literární soutěž

Ve čtvrtek 13. února proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů Literární soutěže pro školní rok 2019/2020 spojené s autorským čtením a debatou nad literárními díly všech účastníků. Letos do soutěže přispělo svými texty 13 studentů, kteří vytvořili 7 kratších próz a 6 básní. Odpolední setkání „u kulatého stolu“ se neslo ve velmi příjemné a přátelské atmosféře.
Zazněly ukázky všech zúčastněných, diskutovalo se o originalitě, nápaditosti, hravosti i vtipu, který lze do literárních textů vložit. Stranou nezůstaly ani životní příběhy a literární archetypy, jež nás přivádějí k další inspiraci a také k vlastnímu sebepoznání.
K oceněným patří Hedvika Střítecká, Tomáš Neugebauer, Adam Rath, Olesia Kelina, Tereza Suchá a Tereza Bystřická. Vítězům blahopřejeme a přejeme jim i ostatním účastníkům hodně nápadů do další literární tvorby!
Spolku rodičů děkujeme za finanční podporu.