Návštěva JCBRN Defence COE

V úterý 11. 2. 2020 jsem měli možnost pod záštitou Univerzity obrany navštívit Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence (JCBRN Defence COE) ve Vyškově. Organizačním jádrem je Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení, mezinárodní vojenská organizace NATO, která poskytuje podporu Alianci a dalším partnerům v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení. V Centru nás přivítali přednáškami, převážně v anglickém jazyce, přiblížili nám hlavní úkoly Centra.
V další části programu byla návštěva Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení (ÚOPZHN), který je součástí Univerzity obrany. Měli jsme možnost prohlédnout si skvěle vybavené laboratoře sloužící pro cvičení z chemické a radiační ochrany.
Posledním bodem našeho programu byl přesun na nedaleké Terénní pracoviště Kamenná chaloupka, kde probíhá výcvik (nejen) vojáků s otravnými látkami. Zde nám odborníci ukázali, jak se dekontaminují stroje, jaká je správná první pomoc při zasažení otravnými látkami (např. Sarinem, Yperittem nebo Somanem) a měli jsme také možnost prohlédnout si přístroje na detekci nebezpečných bojových chemických látek.
Celá exkurze byla velmi zajímavá a poučná. Chtěli bychom poděkovat panu generálmajorovi (ve výslužbě) Petru Voznicovi a paní profesorce Radce Kočí Voznicové za uskutečnění této exkurze.
Vendula Aubusová (4.A)

Krátká reportáž z návštěvy, kterou nám poskytla Mgr. Šárka Pospíšilová z oddělení marketingu Univerzity obrany:
https://www.youtube.com/watch?v=8f8Df2fyM1Y&feature=youtu.be

Tato aktualita byla publikována 24. 2. 2020, v sekci Akce.