Vítězové recitační soutěže 2019

V úterý 3. 12. 2019 odpoledne proběhlo školní kolo recitační soutěže. Všichni soutěžící si pochutnali na čokoládě Merci a vítězové (viz níže) obdrželi knižní poukázky do knihkupectví Academia. Vše financoval Spolek rodičů, za což jim PK ČJ děkuje.

Nižší kategorie (text autora podle vlastního výběru)
1. Filip Schwarz, 2.G
2. Růžena Tesáčková, 2.F
3. Justýna Hrubšová, 1.G

Vyšší kategorie (text autora podle vlastního výběru)
1. Jiří Přikryl, 3.F
2. Martin Wanke, 1.B a  Rozálie Petlachová, 3.F
3. Natálie Tománková, 2.A a David Hlavenka, 6.F

Zvláštní cena poroty
Karolína Vašková, 3.A
Filip Mitáš, 3.F
Marcel Troneček + Vojtěch Nechvíle, 4.G
Martina Svobodová, 5.F

Vlastní tvorba
čestné uznání: Filip Mitáš, 3.F

Předmětová komise českého jazyka všem vítězům blahopřeje.