Školní kolo soutěže v německém jazyce

V pondělí dne 2. 12. 2019 se konalo školní kolo soutěže v německém jazyce. Zájemci z řad žáků během ní prokázali své komunikační schopnosti a dovednosti, stejně jako úroveň svých dosavadních znalostí gramatiky a schopnost porozumění mluvenému slovu.
V rámci kategorie II.B (žáci 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií) se umístila na prvním místě Kateřina Jakubcová (2.G), na druhém místě Adam Sasín (2.F) a na třetím místě Hynek Štambera (2.G). V kategorii III. A (žáci 1. až 3. ročníků středních škol a žáci 3. až 5. ročníků šestiletých gymnázií) obsadil první místo Tadeáš Robek (3.G), na druhém místě se umístil Daniel Geržičák (5.G) a na třetím místě Radim Žbánek (3.G). Všem výhercům z celého srdce gratulujeme a přejeme jim další úspěchy při studiu němčiny.
Postupujícím přejeme hodně zdaru ve vyšších kolech soutěže.
Za ceny do soutěže děkujeme Spolku rodičů.