Listopadový Terezín

Ve dnech 24. a 25. 11. 2019 jsme uskutečnili tematickou exkurzi do Terezína, které se zúčastnilo 57 studentů našeho gymnázia včetně pedagogického doprovodu. Na cestu jsme vyrazili z Brna dolního nádraží ČD po nedělním obědě za jasného slunečného počasí s dobrou náladou a v Praze jsme byli v podvečer vstřícně a přátelsky uvítáni na Malostranském gymnáziu. Po krátkém odpočinku a večeři jsme vystoupali malostranskými uličkami až k Hradčanskému náměstí s osvětlenými kulisami Pražského hradu a doslova jsme byli uchváceni pohledem z hradních teras na zářící Prahu pod námi. Okouzleni jsme byli i malebnou a ve tmě tonoucí Kampou s Čertovkou, nově zrekonstruovanou Lennonovou zdí i temnou Vltavou u Sovových mlýnů se skulpturami Davida Černého. Náš dojem byl umocněn také majestátním Karlovým mostem, na kterém jsme naši procházku ukončili.
Druhý den, v pondělí 25. 11. jsme autobusem směřovali z Prahy do cíle naší cesty – Terezína. Náš program započal v pamětní síni Památníku Terezín, kde jsme zhlédli dokument o Terezíně a jeho historii, neobyčejně aktuální i dnes. Poté jsme se vydali ve dvou skupinách za doprovodu lektorů na prohlídku terezínského ghetta a dovídali se o příbězích lidí téměř z celé Evropy, pro něž se Terezín stal předznamenáním hrůzného osudu, který na ně čekal ve vyhlazovacích táborech na východě Polska. I na nás zapůsobila syrová autenticita místa, umocněná mlhavou oponou listopadového dne. Naše prohlídka byla završena u místního Židovského hřbitova a budovy krematoria. Polední pauza byla vyplněna obědem a poté jsme se autobusem přesunuli k Malé pevnosti, místu nejtvrdšího žaláře, kde docházelo k internaci, trýznění a popravám našich občanů, vlastenců, válečných zajatců, Židů a členů protifašistického odboje. Brutalitu místa dotvářel i absurdní nápis nad vstupem do pevnostního dvora Arbeit macht frei. Prohlídka skončila v pozdním odpoledni, ale po dvacáté hodině jsme všichni dorazili vlakem do Brna. I přes nabitý program a projevující se únavu exkurze proběhla bez komplikací a myslím, že zanechala dojem na všech přítomných. Poděkování patří všem zúčastněným a také Spolku rodičů, s jejichž finančním příspěvkem jsme také exkurzi uskutečnili.

Vedoucí exkurze: Mgr. Radomír Talafa, Mgr. Jitka Dufková, Mgr. Petr Šatný, Ph.D.