Historický workshop na FF MU

Ve středu 2. října se studenti 1.B zúčastnili projektového dne na FF MU, kde pro ně pracovníci Ústavu pomocných věd historických (PVH) připravili velmi zajímavé dopoledne. Studenti se v úvodu dozvěděli několik informací o PVH a jejich neodmyslitelné roli pro historiky a následně po skupinkách navštěvovali jednotlivá stanoviště, kde měli možnost nahlédnout pod pokličku těchto věd. Mgr.Tereza Dlesková se studentům věnovala na stanovišti SFRAGISTIKA a HERALDIKA, kde si studenti vyzkoušeli navrhnout vlastní erb a zapečetit úřední listinu. Na dalším stanovišti NUMIZMATIKA studenti s pomocí Mgr. Ph.D. Dagmar Grossmannové určovali mince římské, keltské a středověké dle mincovního katalogu. KODIKOLOGII A PALEOGRAFII vedl Mgr. Ph.D. Lukáš Führer. Studenti si zde vyzkoušeli číst římskou kurzívu, unciálu a polounciálu, hledali rozdíly jednotlivých písem a srovnávali rukopisy z různých staletí. Posledním stanovištěm byla EPIGRAFIKA, kde Jana Srnková naučila studenty psát karolínskou minuskulou. Studenti si pak v závěru mohli napsat na kousek pergamenu svoje vlastní jméno tímto písmem.
Veliké dík patří panu Mgr.Ph.D. Stanislavu Bártovi, který studentům umožnil návštěvu na fakultě a připravil pro ně velmi atraktivní program.

Tato aktualita byla publikována 4. 10. 2019, v sekci Akce.