Klokan 2019

V pátek 22. 3. 2019 proběhla na naší škole mezinárodně koordinovaná matematická soutěž Klokan. Soutěžíme ve třech kategoriích, a to podle věku žáků. Soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírají jednu z pěti nabízených možností řešení. Za správnou odpověď získávají soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se jim jeden bod strhává.
V kategorii Kadet (1.–2. ročníky šestiletého gymnázia) ze 115 soutěžících byl na 1. místě Šmak Karel (1.F), na 2. místě Vyskočil Ondřej z (2.G) a na 3. místě Schvarz Filip (1.G).
V kategorii Junior (1.–2. roč. SŠ, 3.–4. ročníky šestiletého gymnázia ) ze 40 soutěžících byl na 1. místě Kyselka David (4.F), 2. místo obsadila Chlubnová Kristýna (3.F) a 3. místo Urbánek Jakub (4.G).
V kategorii Student (3.–4. roč. SŠ, 5.–6. ročníky šestiletého gymnázia) z 12 soutěžících byl na 1. místě Pyšík Michal (6.G), 2. místo obsadil Vyhlídal David (4.B) a 3. místo Paták Marek (4.B).
Gratulujeme!

Tato aktualita byla publikována 3. 4. 2019, v sekci Soutěže.