Školní přehlídka SOČ 2018/2019

V úterý dne 12. 3. 2019 se na naší škole uskutečnila tradiční přehlídka nejlepších prací SOČ pro tento školní rok, které prezentovali jejich tvůrci z řad žáků třetích a čtvrtých ročníků. V rámci obhajoby si mohli autoři těchto prací ověřit své prezentační a argumentační dovednosti nejen před čestnou porotou, ale též před publikem tvořeným ze žáků druhých ročníků čtyřletého i šestiletého studia. V rámci obhajob byly prezentovány práce z oblasti chemie, biologie, ochrany životního prostředí, ekonomiky, didaktiky, pedagogiky, politologie a informatiky. Na základě získaných zkušeností a zejména pak zpětné vazby ze strany jednotlivých členů čestné poroty se našim žákům nepochybně zdárně povede i v dalších kolech soutěže.

Tato aktualita byla publikována 18. 3. 2019, v sekci Soutěže.