Soutěž v německém jazyce

Soutěž v německém jazyce proběhla dne 3. 12. 2018.
Soutěžící:
kategorie II. B – žáci 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií: K. Jakubcová, H. Štambera (1.G), M. Doležel, D. Zubek (2.F)
kategorie III. A – žáci 1. až 3. ročníků středních škol: V. Horáková, L. Dobrovolná (3.B)
kategorie III. A – žáci 3. až 5. ročníků šestiletých gymnázií: M. Miškuf, O. Janoušek (4.F), J. Novák (4.G)

Umístění kategorie II. B:
1. místo – K. Jakubcová (1.G), 2. místo – M. Doležel (2.F), 3. místo – H. Štambera (1.G)

Umístění kategorie III. A:
1. místo – O. Janoušek (4.F), 2. místo – V. Horáková (3.B), 3. místo – M. Miškuf (4.F)

V konverzační soutěži (3 části: poslech, komunikace, popis obrázku) se hodnotila jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Spolek rodičů přispěl na ceny pro soutěžící částkou 1500 Kč.
Za tuto částku byly pořízeny pro vítěze knižní poukazy v hodnotě 1000 Kč a pro všechny soutěžící sladká odměna (čokolády, cena celkem: 439 Kč).

Organizátoři soutěže: PhDr. O. Jirsíková, Mgr. J. Dufková, Mgr. O. Šáro, Mgr. M. Palová, Mgr. L. Svobodová

PhDr. Olga Jirsíková