Workshop v Archeologickém ústavu AV v Brně

V pátek 19. 10. navštívili studenti tříd 1.A a 1.B Archeologický ústav AV v Brně na Čechyňské ulici. Cílem naší návštěvy bylo shrnutí získaných znalostí o pravěku z hodin dějepisu a propojit je s informacemi či dovednostmi v jednotlivých laboratořích.
Na ukázkách keramických nálezů z období pravěku a rané doby dějinné byl studentům osvětlen vývoj, určování a datování artefaktů. Studenti si mohli některé předměty vzít do ruky a pokusit se je datovat podle připravené literatury.
V keramické laboratoři se studenti seznámili s procesem čištění a rekonstrukce keramických artefaktů, pronikli do tajů tzv. fotogrammetrie, vědního oboru zabývající se zpracováním informací na fotografických snímcích. Studenti názorně viděli vyfotografování pravěkého artefaktu a zhotovení 3D počítačové rekonstrukce tvaru.
V konzervátorské laboratoři se seznámili s konzervací a restaurováním kovových archeologických nálezů, zejména železných předmětů. Prohlédli si techniky a přístroje, které konzervátor používá.
Studenti také vyslechli výklad zooarcheoložky, která jim předvedla práci s kosterním materiálem, specifika určování kostí a přiblížila život pravěkých zvířat. Studenti poznávali jednotlivé lebky pravěkých zvířat, měli možnost „osahat si“ chlupy sibiřského mamuta, ale nejvíce je zaujal výklad o domestikačních rozdílech pravěkých zvířat.

Tato aktualita byla publikována 23. 10. 2018, v sekci Akce.