Školní přehlídka úspěšných prací SOČ

V pondělí dne 26. 3. 2018 se na naší škole uskutečnila školní přehlídka nejlepších prací SOČ, které vznikly v rámci volitelných seminářů v tomto školním roce. Autoři jednotlivých prací tak měli možnost otestovat si své rétorické a prezentační dovednosti před čestnou porotou ve složení Mgr. Ing. Tomáš Doseděl (Masarykova univerzita, FSS), doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně, PEF), Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (Masarykova univerzita, PřF) a doc. Ing. Petr Voznica, CSc. (generálmajor a velvyslanec v. v.). Načerpané zkušenosti budou mít možnost zužitkovat v dalších kolech středoškolské odborné činnosti. Všem prezentujícím, jakož i čestné porotě tímto děkujeme a věříme, že se v příštím školním roce při obdobné události třeba opět setkáme.

Tato aktualita byla publikována 6. 4. 2018, v sekci Soutěže.