Akce pro Vídeňáky „Den MU na PdF MU”

V úterý dne 27. 3. 2018 dostali studenti tříd 2.A, 2.B a 4.F a 4.G příležitost zúčastnit se akce pořádané Pedagogickou fakultou MU pod názvem „Den MU na PdF MU“. Celý program byl zahájen úvodním proslovem ze strany vedení PdF. Po něm následovalo krátké vystoupení Dr. Pavla Čecha, v němž přítomným studentům v krátkosti představil význam a smysl středoškolské odborné činnosti ve vazbě na budoucí vysokoškolské studium. V návaznosti na něj si studenti mohli dále poslechnout zevrubné představení různých témat a trendů na PdF, respektive na MU. Podstatnou část programu tvořilo zejména vystoupení studentů MU v oboru sociální pedagogika na téma „Ideální učitel“. Aktivním zapojením přítomných studentů tak přiměli všechny zúčastněné ke kreativní činnosti a možnosti vyzkoušet si některé dovednosti učitele „na vlastní kůži“. S ohledem na kladnou odezvu ze strany studentů je možné konstatovat, že se rozhodně jednalo o nevšední zpestření výuky mimo budovu školy. Závěr programu se nesl v duchu ryze multikulturním, kdy byla studentům našeho gymnázia v rámci přednášky Mgr. Františka Trapla na téma „Rozmanitost světa v návaznosti na studentské mobility“ prezentována široká paleta jeho vlastních zkušeností a zážitků spojená s cestováním po celém světě. Těšíme se na základě této zkušenosti na další spolupráci s PdF MU.

Tato aktualita byla publikována 6. 4. 2018, v sekci Akce.