Věda na přání

V rámci projektu „Věda na přání” zaměřeného na podporu výuky přírodovědných předmětů na naší škole proběhla 1. 3. 2018 přednáška prof. Mgr. Marka Koutného, Ph.D. z Fakulty technologické UTB na téma: Plasty a životní prostředí. Studentům čtvrtých ročníků byla popsána současná situace vztahu plastů a životního prostředí, možnosti jejich omezení, recyklace aj. Jak velký je to problém…
RNDr. Marek Ingr, Ph.D. z Ústavu fyziky a materiálového inženýrství ozvláštnil 5. 3. 2018 hodiny chemie 3.A a 5.G přednáškou na téma: Proteiny – motory živých organismů, při které bylo studentům vysvětleno, co jsou to molekulární motory, vysvětlena podstata jejich fungování a význam pro organismus.

Tato aktualita byla publikována 8. 3. 2018, v sekci Akce.