Chemická olympiáda

Tento týden na naší škole proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie C. Soutěžící řešili tzv. domácí část, která se skládá z teoretické a praktické části. Teoretické úlohy, letos zaměřené na biogenní prvky, řeší studenti sami a praktickou úlohu, ve které dokazovali vybrané ionty a chelatometricky stanovovali zinečnaté ionty, ve škole za dozoru učitele.
Kontrolní test, který je třetí částí byl 22. 3. 2018.
Všem zúčastněným držíme palce, aby postoupili do dalšího kola.