Maraton psaní dopisů na Vídeňce

„Neptej se nás, proč jim pomáháme bojovat s bezprávím. Zeptej se sebe, proč ty to ještě neděláš.“

Na sklonku loňského roku uspořádal na Vídeňce tým studentů Maraton psaní dopisů. Tuto mezinárodní lidskoprávní akci zaštiťovala Amnesty International a celosvětově se doposud podařilo napsat 1 911 848 dopisů na podporu bojovníků za lidská práva, kteří jsou v současné době různými způsoby perzekvováni. Na Vídeňce jsme se zaměřili na Ni Ju-lan z Číny, Xulhaze Mannana z Bangladéše a Clovise Razafimalala z Madagaskaru a studenti a učitelé společně zvládli napsat 146 dopisů vládám těchto zemí i aktivistům samotným. Díky dobrovolným příspěvkům jsme pak dopisy na příslušná místa zdárně odeslali. Díky všem zúčastněným, že heslo akce přijali za své, a hlavně díky organizátorskému týmu za výbornou propagaci i organizaci.

Tato aktualita byla publikována 15. 2. 2018, v sekci Akce.