Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 23. 11. 2017 se v 8.00 hodin v jídelně školy sešli plni očekávání účastníci Olympiády v českém jazyce. Gramatickou a slohovou část ve svých kategoriích řešilo 15 primánů a sekundánů a 30 žáků vyššího gymnázia.
S úkoly se nejlépe vypořádali tito studenti:
1. kategorie: 1. místo Filip Mitáš, 1.F, 2. místo Tereza Bystřická a Aneta Fajová, obě 2.F, 3. místo Iva Linhartová, 2.F.
2. kategorie: 1. místo Jakub Šárník, 6.G, 2. místo Jan Páleník, 6.G, 3. místo Kamila Šínová, 6.G, Sara Sorger, 5.F.
Gratulujeme úspěšným řešitelům!
Děkujeme Spolku rodičů za finanční příspěvek, který byl použit na koupi knižních poukázek.
Lenka Svobodová

Tato aktualita byla publikována 7. 12. 2017, v sekci Soutěže.