Konverzační soutěž v německém jazyce

Předmětová komise cizích jazyků pořádala dne 12. 12. 2017 konverzační soutěž v německém jazyce.
Kategorie III.A se zúčastnili žáci 1. až 3. ročníků středních škol a žáci 3. až 5. ročníků šestiletých gymnázií: David Vyhlídal (3.B), Šárka Janderová (3.B), Marek Hradil (3.G), Adam Klíčník (4.G), Jan Rybka (4.F), Pavel Ihm (5.G).
V konverzační soutěži (tři části: poslech, komunikace, popis obrázku) se hodnotila jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.
Porotu tvořili: PhDr. O. Jirsíková, Mgr. J. Dufková, Mgr. O. Šáro, Mgr. M. Palová.
První místo bylo uděleno Davidu Vyhlídalovi (3.B), na druhém místě se umístila Šárka Janderová (3.B) a třetí místo získal Adam Klíčník (4.G).
Spolek rodičů přispěl na ceny pro soutěžící částkou 1 839 Kč. Za tuto částku byly pořízeny pro vítěze knižní poukazy v hodnotě 1 300 Kč a pro ostatní soutěžící sladká odměna (čokolády 539 Kč).
Vypracovala PhDr. Olga Jirsíková

Účastníci soutěže

Vítězové

Tato aktualita byla publikována 18. 12. 2017, v sekci Soutěže.