Historie trochu jinak

V pátek dne 13. 10. 2017 navštívil naši školu Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. z Ústavu Pomocných věd historických a archivnictví, aby zde seznámil studentky a studenty třídy 1.B se základy „historikova řemesla“ – tj. s pomocnými vědami historickými (PVH). V rámci své prezentace názorně předvedl všem případným zájemcům na konkrétních příkladech, jak vypadá historikova práce v praxi. Studenti tak měli nevšední možnost rozšířit si své obzory nad rámec běžné výuky a aplikovat své poznatky v průběhu následné diskuse s přednášejícím. Můžeme pouze doufat, že tato návštěva byla prvním krůčkem na cestě vzájemné spolupráce mezi naší školou a Ústavem Pomocných věd historických a archivnictví.

Tato aktualita byla publikována 18. 10. 2017, v sekci Akce.