Vynikající výsledky našich studentů na okresní přehlídce SOČ

Dne 5. 4. 2017 proběhla letošní okresní přehlídka SOČ na Gymnáziu T. Novákové. I přes početnou konkurenci se podařilo našim studentům zabodovat se svými pracemi a obsadit čelní místa výsledkových listin. Studenti Jan Roller a Matouš Kocourek se umístili na vynikajícím 2. místě v oboru č. 13 (ekonomika a řízení), čímž si zajistili postup do krajského kola. Neméně úspěšný byl i Tadeáš Mima, který obsadil krásné 3. místo v tomtéž oboru. Poděkování patří také Ústavu marketingu a obchodu Provozně ekonomické fakulty MENDELU, který zajistil konzultantskou pomoc při psaní těchto prací. Na skvělém druhém místě v oboru č. 18 (informatika) se umístil rovněž Jakub Pekár. 3. místo v oboru elektrotechnika, elektronika, telekomunikace zdařile vybojoval Jakub Pokluda, což pro něj taktéž znamená postup do dalšího kola. Stejně tak Kateřina Hrubá zaznamenala velký úspěch v oboru č. 4 (biologie); obsadila totiž úžasné 3. místo. Do krajského kola postoupili také studenti Tomáš Zedníček v oboru č. 2 (fyzika) a Tomáš Černocký v oboru č. 5 (geologie a geografie). Vzorně reprezentovaly naši školu rovněž studentky Markéta Příkazská v oboru č. 8 (ochrana a tvorba životního prostředí), která taktéž postupuje do krajského kola, dále pak Lucie Pařízková, Markéta Aujezdská a Kristýna Pluháčková v oboru č. 14 (pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času), Nikola Drábková a Filip Pivovar v oboru č. 8 (ochrana a tvorba životního prostředí) a v neposlední řadě Filip Dobrovolný v oboru č. 18 (informatika).

Tato aktualita byla publikována 12. 4. 2017, v sekci Soutěže.