Týden s pamětníky šoa

V pátek 10. března 2017 se třída 5.G zúčastnila přednášky a workshopu na téma „Týden s pamětníky šoa“, které byly součástí projektového vyučování o holokaustu.
Akci organizovala brněnská pobočka ŽMP od 3. 3. do 10. 3. 2017 v souvislosti s tragickým výročím likvidace terezínského rodinného tábora v Osvětimi v noci z 8. na 9. března 1944.
Studenti měli možnost se na základě analýzy archívních dokumentů, fotografií a vzpomínek přeživších seznámit s historií ghetta v Lodži a s osudy protektorátních Židů, kteří tam byli deportováni v říjnu a listopadu 1941. Druhá část našeho programu byla věnována besedě s paní Erikou Bezdíčkovou, která prošla peklem Osvětimí a přežila. V 50. letech byla pronásledována pro svůj židovský původ, po srpnu 1968 kvůli odsouzení sovětské okupace. Po celý život se držela zásady: „Musí se bojovat a doufat.“
Na závěr besedy si studenti mohli zakoupit knihu Eriky Bezdíčkové „Moje dlouhé mlčení“ s jejím vlastnoručním podpisem.

Tato aktualita byla publikována 21. 3. 2017, v sekci Akce.