Literární soutěž 2016/2017

V pátek 3. března 2017 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů literární soutěže pro školní rok 2016/2017. Kvůli nemoci a dovoleným se všichni sice nedostavili, ale i tak byla účast hojná, stejně jako počet přihlášených prací. Ten byl v letošním roce opět o něco vyšší než v letech předcházejících – svou tvorbou se pochlubilo 13 studentů.

Vyhodnocení:

Poezie:

1. Jan Páleník, 5. G

Próza:

1. Jan Páleník, 5. G

2. Sara Sorger, 4. F

3. Zdeněk Brýdl, 5. G a Nikola Wanke, 1. A 

Vítězům blahopřejeme a přejeme jim i ostatním účastníkům hodně inspirace do další tvorby!
Mgr. Monika Ležatková a PhDr. Olga Jirsíková

Tato aktualita byla publikována 30. 3. 2017, v sekci Soutěže.