Prezentační soutěž – školní kolo

Desátý ročník školního kola Prezentační soutěže se konal 10. 2. 2017. Prezentační soutěž se skládá ze dvou částí: předvedení připravené prezentace a diskuse na vylosované téma.
Vystoupení všech žáků mělo vysokou profesionální úroveň, žáci vynikali v komunikativních dovednostech, v pohotové argumentaci i jazykové korektnosti. Nemalý podíl na vydařeném průběhu Prezentační soutěže mělo i publikum, které kladlo soutěžícím zajímavé otázky.

Porota složena ze tří žáků a dvou pedagogů rozhodla o tomto pořadí:
1. místo ELIŠKA BERÁNKOVÁ (3.B)
2. místo DAVID VOGEL (3.A)
3. místo MICHAL NETOLICKÝ (5.G)
Čestné uznání bylo uděleno VALENTÝNĚ SADECKÉ (3.F).

Vítězové školních kol postupují do Finále Prezentační soutěže, které se koná 9. 3. 2017.

Děkujeme Spolku rodičů za finanční podporu při realizaci Prezentační soutěže.

Tato aktualita byla publikována 15. 2. 2017, v sekci Soutěže.