Německý jazyk – konverzační soutěž

Soutěž proběhla dne 6. 12. 2016. V konverzační soutěži se hodnotila jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost, poslech.
Organizátoři soutěže: PhDr. O. Jirsíková, PhDr. Z. Králová Mgr. J. Dufková, Mgr. O. Šáro

Soutěžící:
Kategorie II.B – žáci 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií – žádná účast
Kategorie III.A – žáci 1. až 3. ročníků středních škol: David Vyhlídal (2.B), Šárka Janderová (2.B), Žaneta Sedláková (2.B)
Kategorie III.A – žáci 3. až 5. ročníků šestiletých gymnázií: Vojtěch Křivák (5.F), Tomáš Černocký (4.F), Filip Pivovar (5.G)

Umístění kategorie III A:

1. místo – FILIP PIVOVAR (5.G)

2. místo – David Vyhlídal (2.B)

3. místo – Žaneta Sedláková (2.B)

Filip Pivovar bude reprezentovat naši školu v okresním kole.

Spolek rodičů přispěl na ceny pro soutěžící částkou 1 000 Kč.
Za tuto částku byly pořízeny pro vítěze knižní poukazy v hodnotě 900 Kč a pro ostatní soutěžící sladká odměna (Ritter Sport).

V Brně 6. 12. 2016 PhDr. Olga Jirsíková

Tato aktualita byla publikována 20. 1. 2017, v sekci Soutěže.