I ty můžeš být Němčinářem roku!

Ve středu dne 23. listopadu 2016 se na naší škole uskutečnil letošní ročník soutěže Němčinář roku. Dvanáct studentů z 2.–4. ročníku studia otestovalo své znalosti německého jazyka formou online testu. Zadání se týkalo nejen gramatiky, ale též poslechu a schopnosti práce s textem. Studenti tak měli ojedinělou možnost ověřit si své dosavadní vědomosti a schopnosti nevšední formou nad rámec výuky.
Všem zúčastněným děkujeme za aktivní přístup a přejeme hodně zdaru při dalším studiu němčiny.
Spolek rodičů přispěl na ceny pro soutěžící částkou 700 Kč. Za tuto částku byly pořízeny pro tři nejúspěšnější studenty knižní poukazy.

Tato aktualita byla publikována 23. 1. 2017, v sekci Soutěže.