Návštěva Fakulty strojního inženýrství VUT

Ve středu 14. 9. 2016 navštívili zájemci ze tříd 5.F a 5.G společně s paní profesorkou Kočí Voznicovou a panem ředitelem Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně pod Palackého vrchem.
Zde se jim věnoval pan docent Jaroslav Hrdina z Ústavu matematiky, který nám stručně představil fakultu a hlavní podmínky studia na ní. A poté už se pustil do ukázek matematických řešení nematematických, zejména fyzikálních úloh.
Zavedl nás také do moderní laboratoře Ústavu automatizace a informatiky, s nímž v rámci studijního oboru matematické inženýrství úzce spolupracuje. Společně s FSI se zamýšlíme nad budoucí spoluprací, hledáme správně motivované studenty, kteří by zde mohli nalézt vedoucí svých prací v SOČ nebo třeba studovat v rámci školního volitelného matematicko-programovacího semináře.
Co myslíte, najdou se budoucí studenti Inženýrské matematiky?

Tato aktualita byla publikována 18. 9. 2016, v sekci Akce.