Adopce na dálku

Naše škola se zapojila do programu Adopce na dálku (pod záštitou Arcidiecézní charity Praha). Sbírka, kterou jsme na škole zorganizovali, se setkala s nebývalým zájmem a předčila naše očekávání. Díky tomu máme dostatek finančních prostředků na adopci dvou dětí. Společně jsme adoptovali 12ti letého Bairona z Ugandy a 10ti letého Jaisona z Indie. Děti díky nám budou mít po celý rok zaplacené školné a uhrazené veškeré náklady spojené se vzděláním.

Tato aktualita byla publikována 28. 6. 2016, v sekci Akce.