Exkurze do centra AdMas

V rámci spolupráce mezi Fakultou stavební VUT Brno a naším gymnáziem se ve dnech 2., 3. a 4. 12. uskutečnila exkurze do centra AdMas. Jedná se o zcela nové a moderní centrum vědy a o výzkumnou instituci v oblasti stavebnictví. Toto centrum navštívili v uvedených dnech studenti Cvičení fyziky a Semináře fyziky v doprovodu svých vyučujících. Návštěva laboratoří umožnila studentům ověření teoretických poznatků ve stavební praxi.

Studenti měli možnost prakticky určit hustotu různých stavebních materiálů, taktéž viděli, jak se určuje pevnost betonu. Poté si prohlédli RTG tomograf a elektronový rastrovací mikroskop, kde jim byl objasněn základní princip těchto moderních přístrojů. Na závěr měli možnost nechat si pořídit fotografii pomocí termokamery.

Ohlasy studentů na tuto exkurzi byly vesměs příznivé, a tak doufáme, že se počínající spolupráce bude nadále slibně rozvíjet.

Tato aktualita byla publikována 2. 1. 2016, v sekci Akce.