Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů maturujících ve školním roce 2013/2014

Třída Počet maturantů Obdržené zprávy o jejich další činnosti Počet absolventů o jejich činnosti nemáme žádné zprávy Zaměstnáni nebo evidence na ÚP Vyšší odborná škola nebo jiný typ studia mimo VŠ Počet absolventů přijatých na VŠ Počet přijetí do 1. ročníku VŠ Procentuální úspěšnost maturantů z pohledu studia na VŠ
6.F – prog. 19 9 10 0 0 9 11 100,00 %
4.B – všeob. 29 9 20 0 2 7 8 77,78 %
4.C – všeob. 29 3 26 0 0 3 3 100,00 %
Celkem 77 21 56 0 2 19 22 90,48 %

Podrobnější statistika 2013/2014

Uplatnění absolventů maturujících ve školním roce 2012/2013

Třída Počet maturantů Obdržené zprávy o jejich další činnosti Počet absolventů o jejich činnosti nemáme žádné zprávy Zaměstnáni nebo evidence na ÚP Vyšší odborná škola nebo jiný typ studia mimo VŠ Počet absolventů přijatých na VŠ Počet přijetí do 1. ročníku VŠ Procentuální úspěšnost maturantů z pohledu studia na VŠ
4.A – prog. 24 23 1 1 2 20 20 86,96 %
4.B – všeob. 24 15 9 0 1 1 16 93,33 %
4.C – všeob. 25 15 10 1 0 14 15 93,33 %
8.F – všeob. 28 23 5 0 0 23 26 100 %
Celkem 101 76 25 2 3 71 77 93,42 %

Poznámka: 1 absolvent je zaměstnán. Někteří absolventi byli přijati na více VŠ.
Podrobnější statistika 2012/2013

Uplatnění absolventů maturujících ve školním roce 2011/2012

Třída Počet maturantů Obdržené zprávy o jejich další činnosti Zaměstnáni nebo evidence na ÚP Vyšší odborná škola nebo jiný typ studia mimo VŠ VŠ – přijatí studenti do 1. ročníku Procentuální úspěšnost maturantů z pohledu studia na VŠ
4.A – prog. 25 10 0 1 9 90 %
4.B – všeob. 29 11 0 0 12 100 %
4.C – všeob. 27 20 0 0 20 100 %
4.D – všeob. 30 23 1 3 24 87 %
8.G – všeob. 27 20 0 0 21 100 %
8.F – všeob. 29 18 0 0 19 100 %
Celkem 167 102 1 4 105 96,08 %

Poznámka: Jeden absolvent je zaměstnán i studuje na vysoké škole.

Fakulta Absolventi přijati do 1. ročníku
MU Brno Lékařská 7
MU Brno Informatiky 4
MU Brno Přírodovědecká 7
MU Brno Sociálních studií 13
MU Brno Filozofická 12
MU Brno Ekonomicko-správní 3
MU Brno Pedagogická 3
MU Brno Sportovních studií 2
MU Brno Právnická 4
MZLU Brno Agronomická 3
MZLU Brno Provozně ekonomická 9
MZLU Brno Regionálního rozvoje a mezinárodních studií 2
OU Ostrava Filozofická 1
U Pardubice Chemicko-technologická 1
UK Praha Právnická 1
UO Brno Ekonomiky a managementu 1
UP Olomouc Lékařská 1
UP Olomouc Tělesné kultury 1
UTB Zlín Managementu a ekonomiky 1
VFU Brno Farmaceutická 3
VFU Brno Veterinární hygieny a ekologie 1
VUT Brno Informačních technologií 1
VUT Brno Stavební 4
VUT Brno Strojního inženýrství 11
VUT Brno Elektrotechniky a komunikačních technologií 2
VUT Brno Ekonomická 1
VUT Brno Chemická 3
VUT Brno Podnikatelská 3

Poznámka: Sedm absolventů v uvedené tabulce začne studovat na dvou VŠ.
Podrobnější statistika 2011/2012

Uplatnění absolventů maturujících ve školním roce 2010/2011

Třída Počet maturantů Nemáme zprávy o jejich další činnosti Zaměstnáni nebo evidence na ÚP Vyšší odborná škola nebo jiný typ studia mimo VŠ VŠ – přijatí studenti do 1. ročníku Procentuální úspěšnost maturantů z pohledu studia na VŠ
4.A – prog. 25 2 0 0 23 100 %
4.B – všeob. 31 2 2 2 25 86 %
8.F – všeob. 27 13 0 1 13 93 %
8.G – všeob. 32 4 1 0 27 96 %
Celkem 115 21 3 3 88 94 %

Podrobnější statistika 2010/2011

Uplatnění absolventů maturujících ve školním roce 2009/2010

Třída Počet maturantů Nemáme zprávy o jejich další činnosti Zaměstnáni nebo evidence na ÚP Vyšší odborná škola nebo jiný typ studia mimo VŠ VŠ – přijatí studenti do 1. ročníku Procentuální úspěšnost maturantů z pohledu studia na VŠ
4.A – prog. 28 3 0 1 24 96 %
4.B – všeob. 32 0 0 3 29 91 %
8.F – všeob. 28 1 0 3 24 89 %
8.G – všeob. 30 12 0 0 18 100 %
Celkem 118 16 0 7 95 93 %

Podrobnější statistika 2009/2010

Uplatnění absolventů maturujících ve školním roce 2007/2008

Třída Počet maturantů Nemáme zprávy o jejich další činnosti Zaměstnáni nebo evidence na ÚP Vyšší odborná škola nebo jiný typ studia mimo VŠ VŠ – přijatí studenti do 1. ročníku Procentuální úspěšnost maturantů z pohledu studia na VŠ
4.A – prog. 28 0 1 0 27 96,43 %
4.B – všeob. 28 2 0 1 25 85,71 %
4.C – všeob. 24 0 0 2 22 91,67 %
4.D – všeob. 22 0 0 2 20 90,91 %
8.F – všeob. 28 1 1 1 25 89,29 %
8.G – všeob. 31 0 0 0 31 100,0 %
Celkem 161 3 2 6 150 93,17 %

Podrobnější informace 2007/2008

Uplatnění absolventů maturujících ve školním roce 2006/2007

Třída Počet maturantů Nemáme zprávy o jejich další činnosti Zaměstnáni nebo evidence na ÚP Vyšší odborná škola nebo jiný typ studia mimo VŠ VŠ – přijatí studenti do 1. ročníku Procentuální úspěšnost maturantů z pohledu studia na VŠ
4.A – prog. 24 0 0 3 21 87,50 %
4.B – všeob. 32 2 0 6 24 80,00 %
4.C – všeob. 25 0 1 4 20 80,00 %
8.G – všeob. 27 0 1 0 26 96,30 %
Celkem 108 2 2 13 91 85,85 %

Podrobnější informace 2006/2007

Uplatnění absolventů maturujících ve školním roce 2005/2006

Třída Počet maturantů Nemáme zprávy o jejich další činnosti Zaměstnáni nebo evidence na ÚP Vyšší odborná škola nebo jiný typ studia mimo VŠ VŠ – nástup do 1. ročníku Procentuální úspěšnost maturantů z pohledu studia na VŠ
4.A – prog. 29 0 0 0 29 100,00 %
4.B – všeob. 31 0 2 0 29 93,55 %
4.C – všeob. 30 0 3 6 21 70,00 %
4.D – všeob. 27 6 0 3 18 85,71 %
8.F – všeob. 30 0 0 3 27 90,00 %
8.G – všeob. 29 0 1 1 27 93,10 %
Celkem 176 6 6 13 151 88,82 %

Podrobnější informace 2005/2006

Uplatnění absolventů maturujících ve školním roce 2004/2005

Třída Počet maturantů Nemáme zprávy o jejich další činnosti Zaměstnáni nebo evidence na ÚP Vyšší odborná škola nebo jiný typ studia mimo VŠ VŠ – nástup do 1. ročníku Procentuální úspěšnost maturantů z pohledu studia na VŠ
4.A – prog. 27 0 0 0 27 100,00 %
4.B – všeob. 31 0 2 2 27 87,10 %
4.C – všeob. 32 0 29 2 1 90,63 %
4.D – všeob. 31 0 5 4 22 70,97 %
8.F – všeob. 31 0 0 5 26 83,87 %
8.G – všeob. 30 0 29 1 1 96,67 %
Celkem 182 0 10 13 160 87,91 %

Podrobnější informace 2004/2005