Archív

Zahájení nového školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí studenti,
prázdniny vrcholí a blíží se zahájení nového školního roku. V pondělí 2. září 2019 od 8.00 zahájí výuku všichni žáci prvních ročníků, kteří stráví 1. vyučovací hodinu ve škole a poté se přesunou do Kampusu Masarykovy univerzity ke slavnostnímu uvedení do studia na našem gymnáziu (ukončení akce předpokládáme v cca 11.00 hodin).
Žáci ostatních tříd zahájí nový školní rok společně se svými třídními učiteli od 8.55 třídnickou hodinou a jejich výuka v tento den skončí v 9.40.

Seznam učebnic pro školní rok 2019/2020

Seznam učebnic pro následující školní rok naleznete zde. Pro zobrazení učebnic pro daný ročník musíte použít filtr, kde si zvolíte cílovou skupinu: ročník a typ studia (4L – čtyřleté, 6L – šestileté). Stačí kliknout na malou šipku za slovy „cílová skupina“.
První týden v září na naší škole proběhne burza učebnic, kde si mohou žáci zakoupit použité učebnice od starších spolužáků.
Studentům prvních a druhých ročníků šestiletého studia naše škola učebnice zapůjčí.