Uzavření školy pro žáky vyššího gymnázia

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje v návaznosti na vládou České republiky vyhlášený nouzový stav nařídila mimořádné opatření č. 3/2020, kterým s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 do 18. října 2020 do 23:59 hodin omezuje provoz středních škol formou zákazu osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve školách. Toto opatření se nevztahuje na žáky konající povinnou školní docházku, tedy žáky tříd 1.F, 1.G, 2.F a 2.G.  Žáci všech ostatních tříd přechází do režimu distanční výuky. Dále se omezuje provoz školy tak, že součástí prezenčního vzdělávání není zpěv a sportovní činnosti.

Tato aktualita byla publikována 2. 10. 2020, v sekci Aktuality.